GDPR

Som en konsekvens af GDPR skal vi informere om, at værkstedet som modtager af personoplysninger via Autotaks er dataansvarlig for behandlingen af oplysningerne i personretlig forstand. Værkstedet bør derfor behandle kundeoplysninger med omhu og ikke anvende oplysningerne udover, hvad der er nødvendigt for at fuldføre opgaven for forsikringsselskabet og forsikringstager. En videreanvendelse af oplysningerne kræver, at værkstedet har et lovligt behandlingsgrundlag efter databeskyttelsesforordningens artikel 6. Værkstederne er selv ansvarlige for eventuelt at sikre dette grundlag.